MPSC मार्फत महाराष्ट्र राज्यसेवा मुख्य परीक्षा

MPSC मार्फत महाराष्ट्र राज्यसेवा मुख्य परीक्षा घेण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 405 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 14 एप्रिल 2022 आहे. जाहिरातीचा तपशील खाली दिलेला आहे.

जाहिरात क्र. : 031/2022

नोकरी खाते : महाराष्ट्र राज्यसेवा

नोकरी ठिकाण : महाराष्ट्र.

एकूण रिक्त पदे : 405

अर्जाची फी : अमागास प्रवर्ग: 544/- मागासवर्गीय: 344/-

ऑनलाईन अर्जची शेवटची तारीख : 14 एप्रिल 2022 (11:59 PM)

पदाचे नाव & तपशील :

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 उप जिल्हाधिकारी, गट-अ 12
2 पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त, गट-अ 16
3 सहायक राज्य कर आयुक्त, गट-अ 31
4 गट विकास अधिकारी व तस्यम पदे, गट-अ 15
5 सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ 15
6 उद्योग उप संचालक (तांत्रिक), गट-अ 04
7 सहायक कामगार आयुक्त, गट-अ 22
8 उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ 10
9 सहायक आयुक्त/ मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट-अ 15
10 उपशिक्षणाधिकारी व तस्यम पदे, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब 25
11 कक्ष अधिकारी, गट-ब 39
12 सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब 04
13 सहायक गटविकास अधिकारी, व तस्यम पदे, गट-ब 17
14 सहायक निबंधक सहकारी संस्था, गट-ब 18
15 उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, गट-ब 15
16 उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क,  गट-ब 01
17 सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,  गट-ब 01
18 कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी,  गट-ब 16
19 सरकारी कामगार अधिकारी,  गट-ब 54
20 मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट-ब 75
एकुण 405

शैक्षणिक पात्रता व अनुभव :
सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ : 55% गुणांसह B.Com किंवा CA/ICWA किंवा MBA.
उद्योग उप संचालक (तांत्रिक), गट-अ : अभियांत्रिकी पदवी (स्थापत्य अभियांत्रिकी वगळून) किंवा तंत्रज्ञानमधील पदवी किंवा विज्ञान शाखेतील पदवी.
 सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब : भौतिकशास्त्र व गणित विषयासह विज्ञान अथवा अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी.
उर्वरित पदे: कोणत्याही शाखेतील पदवीधर किंवा समतुल्य.

वयाची अट : 38 वर्षे. [SC/ST : 05 वर्षे सवलत]

परीक्षा : 07, 08 आणि 09 मे 2022

परीक्षा केंद्र : अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, नागपूर, आणि नाशिक.

भरतीची जाहिरात – इथे पहा

ऑनलाईन अर्ज – इथे पहा

अधिकृत वेबसाईट – इथे पहा

उमेदवारांनी सरकारी नोकरी फॉर्म भरण्यापूर्वी जाहिरात काळजी पूर्वक वाचूनच अर्ज भरावा काही अडचण असल्यास खाली कंमेंट करून सांगा.

इतर महत्वाच्या भरती

Leave a Comment