What चा मराठी अर्थ | What Meaning in Marathi

मित्रांनो आज या लेखात आपण इंग्रजी शब्द What चा अर्थ सहज व सोप्या मराठी भाषेमध्ये समजावून सांगणार आहोत त्याच बरोबर त्याचे उच्चार आणि अर्थ आणि तो कोठे व कसा वापरतात ते पाहणार आहोत.

शब्द उच्चार अर्थ
what व्हॉट काय, कोणत्या बाबतीत, किती प्रमाणात, कशा प्रकारे , कोणती वस्तू किंवा घटना

What हा शब्द प्रामुख्याने केव्हा वापरला जातो आपण पाहूया What हा शब्द प्रश्नार्थक आहे एखाद्या व्यक्तीकडून माहिती मिळवण्यासाठीच्या वाक्यांमध्ये वापरला जातो.

What हा शब्द वेगवेळ्या’ परिस्थितीत वापरला जातो.

उदाहरण:
प्रश्न : What is your name?
अर्थ : तुझं नाव काय आहे?

प्रश्न : What is your age?
अर्थ : तुमचे वय काय आहे?

प्रश्न : What time is it?
अर्थ : किती वाजले?

प्रश्न : What did you say to him?
अर्थ : तू त्याला काय म्हणालास?

प्रश्न : What is this?
अर्थ : हे काय आहे?

प्रश्न : What is a soulmate?
अर्थ : सोबती म्हणजे काय?

प्रश्न: What is your qualification?
अर्थ : तुमची पात्रता काय आहे?

प्रश्न : What is the hell?
अर्थ : काय हा मूर्ख पणा?

प्रश्न : What is your father?
अर्थ : तुझे वडील काय आहेत?

प्रश्न : What happened to your Brother?
अर्थ : तुझ्या भावाला काय झालं?

प्रश्न : What else do you like?
अर्थ : अजून तुला काय आवडतं?

प्रश्न : What else do you want from me?
अर्थ : तुला माझ्याकडून अजून काय हवंय?

 

हे पण वाचा –

Leave a Comment