बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान मार्फत लिपिक पदांची भरती

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान मार्फत लिपिक पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 6031 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन …

Read more

मराठी ऋतू | Marathi Rutu

मित्रांनो आज या लेखात आपण मराठी सहा ऋतून विषयी माहिती देणार आहोत बऱ्याचदा आपल्याला मराठी ऋतून विषयी माहिती नसते.म्हणून आम्ही …

Read more

संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेत सायंटिस्ट पदांची भरती

संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेत सायंटिस्ट पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 630 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन …

Read more

बँक ऑफ बडोदा अंतर्गत स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स पदांची भरती

बँक ऑफ बडोदा अंतर्गत स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 325 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन …

Read more