कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड अंतर्गत विविध पदांची भरती

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड अंतर्गत विविध पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 261 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज …

Read more

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी अंतर्गत रिसर्च फेलो पदांची भरती

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी अंतर्गत रिसर्च फेलो पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 19 आहे व पात्र …

Read more

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत विविध पदांची मेगा भरती

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत विविध पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 2065 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज …

Read more

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत राज्य सेवा पूर्व परीक्षा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत राज्य सेवा पूर्व परीक्षा घेण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 161 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन …

Read more

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक पदांची भरती

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 650 आहे व पात्र …

Read more

प्रगत संगणन विकास केंद्र अंर्तगत विविध पदांची भरती

प्रगत संगणन विकास केंद्र अंर्तगत विविध पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 76 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन …

Read more

जिल्हा निवड समिती हिंगोली अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी पदांची भरती

जिल्हा निवड समिती हिंगोली अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 07 आहे व पात्र उमेदवारांकडून …

Read more