MPSC मार्फत महाराष्ट्र राज्यसेवा मुख्य परीक्षा

MPSC मार्फत महाराष्ट्र राज्यसेवा मुख्य परीक्षा घेण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 405 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात …

Read more

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका अंतर्गत परिचारिका पदांची भरती

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका अंतर्गत परिचारिका पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 34 आहे व पात्र उमेदवारांकडून समक्ष अर्ज …

Read more

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीत अप्रेंटिस पदांची भरती

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीत अप्रेंटिस पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 10 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन …

Read more

भारतीय सैन्य ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर अंतर्गत विविध पदांची भरती

भारतीय सैन्य ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर अंतर्गत विविध पदांची भरती

भारतीय सैन्य ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर अंतर्गत विविध पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 14 आहे व पात्र उमेदवारांकडून …

Read more