संपूर्ण हरिपाठ | Haripath Marathi | संपूर्ण हरिपाठ मराठी | Varkari Haripath

  इथे आम्ही वारकरी संप्रदायाचा श्री ज्ञानदेव महाराज यांचा संपूर्ण हरिपाठ मराठी देत आहोत. आम्ही इथे वारकरी हरिपाठ / Haripath Marathi सोप्या व सहज वाचता येईल असा देत आहोत. त्याच प्रमाणे संपूर्ण हरिपाठ संपल्यावर लागणाऱ्या आरत्या पण आम्ही खाली दिल्या आहेत.   ॥ श्री ज्ञानदेव हरिपाठ ॥   श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज कृत हरिपाठाचे अभंग  … Read more