केंद्रीय लोकसेवा आयोग मार्फत भारतीय आर्थिक/सांख्यिकी सेवा परीक्षा

केंद्रीय लोकसेवा आयोग मार्फत भारतीय आर्थिक/सांख्यिकी सेवा परीक्षा भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 53 आहे व पात्र उमेदवारांकडून …

Read more

केंद्रीय लोकसेवा आयोग मार्फत संयुक्त वैद्यकीय सेवा परीक्षा

केंद्रीय लोकसेवा आयोग मार्फत संयुक्त वैद्यकीय सेवा परीक्षा भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 687 आहे व पात्र उमेदवारांकडून …

Read more

पूर्व रेल्वेत अप्रेंटिस पदांच्या 2972 जागांसाठी भरती

पूर्व रेल्वेत अप्रेंटिस पदांच्या जागांसाठी भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 2972 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात …

Read more