श्री तुकाराम महाराज आरती | आरती तुकारामाची | Shri Tukaram Aarti

  खाली आम्ही श्री तुकाराम महाराज आरती दिलेली आहे. आम्ही इथे पूर्ण तुकाराम महाराज आरती / आरती तुकारामाची दिलेली आहे.    श्री तुकाराम महाराज आरती | Shri Tukaram Aarti    आरती तुकारामा | स्वामी सद्गुरुधामा |  सच्चिदानंद मूर्ती | पायी दाखवीं आम्हां || धृ ||   राघवें सागरांत | जैसे पाषाण तारिले | तैसे हे … Read more