पांडुरंगाची आरती | विठ्ठलाची आरती मराठी | Pandurangachi Aarti | Vitthalachi Aarti Marathi

    खाली आम्ही दिली आहे श्री विठ्ठलाची आरती मराठी / Vitthalachi Aarti Marathi  दिली आहे. तशीच पांडुरंगाची आरती पण दिली आहे.   श्री विठ्ठलाची आरती | पांडुरंगाची आरती | आरती विठ्ठलाची      युगे अठ्ठावीस विटेवरी ऊभा ।   वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा ।    कुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आलें गा ।   चरणी वाहे भीमा उद्धारी जगा ।।  … Read more