Marathi Mangalashtak | mangalashtak | lagna mangalasht | विवाह मंगलाष्टक | तुलसी विवाह मंगलाष्टक

  खाली आम्ही लग्न मंगलाष्टक दिले आहेत खाली आम्ही आठ मराठी मंगलाष्टक / Marathi Mangalashtak दिले आहेत. तसेच हे विवाह मंगलाष्टक सगळीकडे लग्नासाठी वापरू शकता तसेच हे मंगलाष्टक तुलसी विवाह मंगलाष्टक म्हणून पण वापरू शकता. मराठी मंगलाष्टक जास्तीत जास्त चांगल्या रीतीने देण्याचा प्रयत्न केला आहे काही चुकले असल्यास नक्की कळवा.    लग्न मंगलाष्टक इन मराठी / Wedding … Read more