भारतीय नौदल अग्निपथ योजना अंतर्गत अग्निवीर पदांची भरती

भारतीय नौदल अग्निपथ योजना अंतर्गत अग्निवीर पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 2800 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन …

Read more

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान मार्फत लिपिक पदांची भरती

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान मार्फत लिपिक पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 6031 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन …

Read more

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक पदांची भरती

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 650 आहे व पात्र …

Read more

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे अंतर्गत अप्रेंटिस पदांची मेगा भरती

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे अंतर्गत अप्रेंटिस पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 1044 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन …

Read more

भारतीय डाक महाराष्ट्र सर्कल अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक पदांची मेगा भरती

भारतीय डाक महाराष्ट्र सर्कल अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 3026 आहे व पात्र …

Read more

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे अंतर्गत अप्रेंटिस पदांची मेगा भरती

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे अंतर्गत अप्रेंटिस पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 1033 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन …

Read more

एअर इंडिया एअर सर्विसेस लिमिटेड अंर्तगत विविध पदांची मेगा भरती

एअर इंडिया एअर सर्विसेस लिमिटेड अंर्तगत विविध पदांची मेगा भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 862 आहे व पात्र …

Read more

तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ अंतर्गत अप्रेंटिस पदांची मेगा भरती

तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ अंतर्गत अप्रेंटिस पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 3614 आहे व पात्र उमेदवारांकडून …

Read more