जिल्हा निवड समिती जालना अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी पदांची भरती

जिल्हा निवड समिती जालना अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 07 आहे व पात्र उमेदवारांकडून …

Read more

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अंतर्गत लीगल ट्रैनी पदांची भरती

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अंतर्गत लीगल ट्रैनी पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 18 आहे व पात्र उमेदवारांकडून  पोस्टाने …

Read more

प्रगत संगणन विकास केंद्र अंतर्गत विविध पदांची भरती

प्रगत संगणन विकास केंद्र अंतर्गत विविध पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 650 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन …

Read more

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान मार्फत लिपिक पदांची भरती

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान मार्फत लिपिक पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 6031 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन …

Read more

मराठी ऋतू | Marathi Rutu

मित्रांनो आज या लेखात आपण मराठी सहा ऋतून विषयी माहिती देणार आहोत बऱ्याचदा आपल्याला मराठी ऋतून विषयी माहिती नसते.म्हणून आम्ही …

Read more

संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेत सायंटिस्ट पदांची भरती

संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेत सायंटिस्ट पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 630 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन …

Read more

बँक ऑफ बडोदा अंतर्गत स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स पदांची भरती

बँक ऑफ बडोदा अंतर्गत स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 325 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन …

Read more