देहू रोड कॅन्टोनमेंट बोर्ड अंतर्गत विविध पदांची भरती

देहू रोड कॅन्टोनमेंट बोर्ड अंतर्गत विविध पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 31 आहे व पात्र उमेदवारांकडून समक्ष …

Read more

सिमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंतर्गत विविध पदांची भरती

सिमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंतर्गत विविध पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 46 आहे व पात्र उमेदवारांकडून पोस्टाने …

Read more

गडचिरोली पोलीस दल अंतर्गत पोलीस शिपाई पदांची भरती

गडचिरोली पोलीस दल अंतर्गत पोलीस शिपाई पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 136 आहे व पात्र उमेदवारांकडून पोस्टाने …

Read more

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत दिल्ली पोलीस दलात हेड कॉन्स्टेबल पदांची भरती

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत दिल्ली पोलीस दलात हेड कॉन्स्टेबल पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 835 आहे व …

Read more

देहू रोड कॅन्टोनमेंट बोर्ड अंतर्गत विविध पदांची भरती

देहू रोड कॅन्टोनमेंट बोर्ड अंतर्गत विविध पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 11 आहे व पात्र उमेदवारांकडून  समक्ष …

Read more

सांगली-मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिका अंतर्गत शिकाऊ शिक्षक पदांची भरती

सांगली-मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिका अंतर्गत शिकाऊ शिक्षक पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 24 आहे व पात्र उमेदवारांकडून …

Read more