Which Meaning in Marathi

मित्रांनो आज या लेखात आपण इंग्रजी which या शब्दचा अर्थ सहज व सोप्या मराठी भाषेमध्ये समजावून सांगणार आहोत त्याच बरोबर त्याचे उच्चार आणि अर्थ पाहणार आहोत. which चा मराठी अर्थ शब्द उच्चार अर्थ Which ह्विच कोणता, कोणती, कोणते, जी, जे, जो, ज्या which हा शब्द प्रामुख्याने प्रश्नार्थक, उद्गारवाचक आणि एखाद्या व्यक्तीकडून माहिती मिळवण्यासाठीच्या वाक्यांमध्ये वापरला … Read more