रामाची आरती | Ram Aarti in Marathi

 

Ram Aarti

 

 

रामाची आरती | Ram Aarti

 

उत्कट साधुनी शिळा सेतू बांधोनी ।

लिंगदेह लंकापुरी विध्वंसूनी ।

कामक्रोधादिक राक्षस मर्दूनी ।

देह अहंभाव रावण निवटोनी ।। १ ।।

जय देव जय देव निजबोधा रामा ।

परमार्थे आरती, सद्भावे आरती,परिपूर्णकामा ।। धृ० ।।

 

प्रथम सीताशोधा हनुमंत गेला ।

लंका दहन करुनी अखया मारिला ।

मारिला जंबुमाळी भुवनी त्राहाटिला ।

आनंदाची गुढी घेऊनिया आला ।। २ ।।

जय देव जय देव निजबोधा रामा ।

परमार्थे आरती, सद्भावे आरती,परिपूर्णकामा ।। धृ० ।।

 

निजबळे निजशक्ति सोडविली सीता ।

म्हणुनी येणे झाले अयोध्ये रघुनाथा ।

आनंदे ओसंडे वैराग्य भरता ।

आरती घेऊनी आली कौसल्यामाता ।। ३ ।।

जय देव जय देव निजबोधा रामा ।

परमार्थे आरती, सद्भावे आरती,परिपूर्णकामा ।। धृ० ।।

 

अनाहतध्वनि गर्जती अपार ।

अठरा पद्मे वानर करिती भुभुःकार ।

अयोध्येसी आले दशरथकुमार ।

नगरीं होत आहे आनंद थोर ।। ४ ।।

जय देव जय देव निजबोधा रामा ।

परमार्थे आरती, सद्भावे आरती,परिपूर्णकामा ।। धृ० ।।

 

सहजसिंहासनी राजा रघुवीर ।

सोऽहंभावे तया पूजा उपचार ।

सहजांची आरती वाद्यांचा गजर ।

माधवदास स्वामी आठव ना विसर ।। ५ ।।

जय देव जय देव निजबोधा रामा ।

परमार्थे आरती, सद्भावे आरती,परिपूर्णकामा ।। धृ० ।।

 

हे पण वाचा – 

Mahadevachi Aarti | महादेवाची आरती | शंकराची आरती

श्री विठ्ठलाची आरती | पांडुरंगाची आरती

Leave a Comment