पांडुरंगाची आरती | विठ्ठलाची आरती मराठी | Pandurangachi Aarti | Vitthalachi Aarti Marathi

पांडुरंगाची आरती | विठ्ठलाची आरती मराठी | Pandurangachi Aarti | Vitthalachi Aarti Marathi

खाली आम्ही दिली आहे श्री विठ्ठलाची आरती मराठी / Vitthalachi Aarti Marathi  दिली आहे. तशीच पांडुरंगाची आरती पण दिली आहे.
 

श्री विठ्ठलाची आरती | पांडुरंगाची आरती | आरती विठ्ठलाची

युगे अठ्ठावीस विटेवरी ऊभा ।
 
वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा । 
 
कुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आलें गा ।
 
चरणी वाहे भीमा उद्धारी जगा ।। 
 
जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
 
रखुमाईवल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ।।धृ. ।।
 
 
 
तुळसी माळा गळा कर ठेवुनी कटी ।
 
कांसे पीतांबर कस्तुरी लल्लाटी ।
 
देव सुरवर नित्य येती भेटी ।गरूड हनुमंत पुढे उभे राहती ।।
 
जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
 
रखुमाईवल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ।।१।।
 
 
 
धन्य वेणुनाद अनुक्षेत्रपाळा ।
 
सुवर्णाची कमळे वनमाळा गळा ।
 
राई रखुमाबाई राणीया सकळा ।
 
ओवळिती राजा विठोबा सावळा।।
 
जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
 
रखुमाईवल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ।।२।।
 
 
 
ओवाळू आरत्या कुर्वड्या येती ।
 
चंद्रभागेमाजी सोडुनिया देती ।
 
दिंड्या पताका वैष्णव नाचती ।
 
पंढरीचा महिमा वर्णावा किती ।।
 
जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
 
रखुमाईवल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ।।३।।
 
 
 
आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती ।
 
चंद्रभागेमध्यें स्नाने जे करिती।। दर्शनहेळामात्रें तया होय मुक्ती।
 
केशवासी नामदेव भावे ओंवळिती।।
 
जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
 
रखुमाईवल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ।।४।।
 
 
 

Leave a Comment