वेस्टर्न नेव्हल कमांड मुंबई अंतर्गत विविध पदांची भरती

वेस्टर्न नेव्हल कमांड मुंबई अंतर्गत विविध पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 49 आहे व पात्र उमेदवारांकडून अर्ज …

Read more

राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेत डेव्हलोपमेंट असिस्टंट पदांची भरती

राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेत डेव्हलोपमेंट असिस्टंट पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 177 आहे व पात्र …

Read more

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल अंतर्गत विविध पदांची भरती

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल अंतर्गत विविध पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 540 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन …

Read more

स्टेट बँक ऑफ इंडिया अंतर्गत जुनिअर असोसिएट पदांची भरती

स्टेट बँक ऑफ इंडिया अंतर्गत जुनिअर असोसिएट पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 5008 आहे व पात्र उमेदवारांकडून …

Read more

फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंतर्गत विविध पदांची भरती

फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंतर्गत विविध पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 5043 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन …

Read more

बृहन्मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत सहाय्यक प्राध्यापक पदांची भरती

बृहन्मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत सहाय्यक प्राध्यापक पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 25 आहे व पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात …

Read more

स्टेट बँक ऑफ इंडिया अंतर्गत स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदांची भरती

स्टेट बँक ऑफ इंडिया अंतर्गत स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 714 आहे व पात्र उमेदवारांकडून …

Read more

मुंबई विद्यापीठ अंतर्गत ज्युनिअर इंजिनीअर पदांची भरती

मुंबई विद्यापीठ अंतर्गत ज्युनिअर इंजिनीअर पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 08 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज …

Read more

भारत पेट्रोलियम अंर्तगत पदवीधर अप्रेंटिस पदांची भरती

भारत पेट्रोलियम अंर्तगत पदवीधर अप्रेंटिस पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 102 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज …

Read more

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ अंर्तगत विविध पदांची भरती

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ अंर्तगत विविध पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 169 आहे व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन …

Read more