पोलीस भरती शारीरिक चाचणी माहिती | Police Recruitment Physical Test Information in Marathi

विद्यार्थी मिञांनो या लेखामधे आपण पोलिस भरती शारीरिक चाचणी माहिती पाहणार आहोत. बऱ्याच वेळेला पुरुष/महिला सदस्यांना शारीरिक चाचणी विषयी माहिती कमी असते किंवा काही माहितीच नसते परंतु आपण आज आपण या लेखात पुरुष/महिला सदस्यांना शारीरिक चाचणी परीक्षा पास महत्वाची असणारी सर्व माहिती दिली आहे.

 

पोलीस भरती शारीरिक चाचणी माहिती | Police Recruitment Physical Test Information in Marathi

 

 शरिरीक पाञता व शारिरीक परिक्षेतील घटक

 

 अ) पुरूष उमेदवार – 

 

 1. शैक्षणिक पाञता – महाराष्ट्र पोलिसमधे हवालदार किंवा काॅन्सटेबल या पदावर भरती होण्याकरता कमीत कमी 12 ( बारावी ) पास तसेच बारावी ही कोणत्याही शाखेची असली तरी चालते.

 

 2. वयाची अट – पोलिस भरतीसाठी असणारी वयाची अट खालील प्रमाणे आहे.

खुला गट / Open – 18 ते 28

इतर मागास वर्ग / OBC – 18 ते 31

अनुसुचित जाती आणि जमाती / SC,ST – 18 ते 33

 

3.  पोलीस भरती पुरूष उमेदवार शारीरिक पात्रता – 

उंची – 165 से.मी. पेक्षा कमी नसावी

छाती – 79 से.मी. कमीत कमी आणि फुगवुन 5 से.मी.

म्हणजेच पुरूष उमेदवाराची छाती न फुगवता कमीत कमी 79 से मी पाहिजे व फुगवुन 84 से.मी. कमीत कमी पाहिजे.

 

4. शारिरीक परिक्षेतील घटक –

1. लांब धावणे – 1600 मीटर – 20 गुण

2. जवळ धावणे – 100 मीटर – 15 गुण

3. गोळाफेक (7.260 किलो ) – 15 गुण

 

 ब) महिला उमेदवार –

 

 1.शैक्षणिक पाञता – महाराष्ट्र पोलिसमधे हवालदार किंवा काॅन्सटेबल या पदावर भरती होण्याकरता कमीत कमी 12 ( बारावी ) पास तसेच बारावी ही कोणत्याही शाखेची असली तरी चालते.

 

2. वयाची अट – पोलिस भरतीसाठी असणारी वयाची अट खालील प्रमाणे आहे.

खुला गट / Open – 18 ते 28

इतर मागास वर्ग / OBC – 18 ते 31

अनुसुचित जाती आणि जमाती / SC,ST – 18 ते 33

 

3.  पोलीस भरती महिला उमेदवार शारीरिक पात्रता – 

उंची – 158 से. मी. पेक्षा कमी नसावी

 

4.  पोलीस भरती महिला उमेदवार शारीरिक पात्रता – 

1. लांब धावणे – 800 मीटर – 20 गुण

2. जवळ धावणे – 100 मीटर – 15 गुण

3. गोळाफेक (4 किलो ) – 15 गुण

अशाप्रकारे शारिरीक परिक्षा हि 50 गुणांची असते.

 

 

हे पण वाचा –

 

3 thoughts on “पोलीस भरती शारीरिक चाचणी माहिती | Police Recruitment Physical Test Information in Marathi”

  1. सर माझी उंची एक्साक्ट 165 cm आहे तर मी पोलीस भरती किंवा psi ची तयारी करू शकतो का?

    Reply

Leave a Comment