[550+] Marathi Suvichar for Students | Good Thoughts in Marathi For Students 2024

[550+] Marathi Suvichar for Students | Good Thoughts in Marathi For Students | Marathi Suvichar Sangrah 2024

Marathi Suvichar for Students: नमस्कार मित्रांनो तुमच्यासाठी आम्ही मराठी सुविचार छोटे आणले आहेत. तसेच आम्ही इथे चांगले विचार विद्यार्थ्यांसाठी / Good Thoughts in Marathi For Students पण दिले आहेत. तसेच यशाचे प्रेरणादायी सुविचार मराठी / Motivational Quotes in Marathi For Success पण आम्ही इथे दिले आहेत.

 Marathi Suvichar Sangrah | Marathi Inspirational Quotes on Life Challenges

 Marathi Suvichar Sangrah
Marathi Suvichar Sangrah

“स्वताच्या नजरत चांगले रहा
लोकांचे काय ते तर देवाला
पण नावं ठेवतात”

“तारुण्याचा जोम अंगी आहे
तोवरच कोणतीही गोष्ट शक्य होईल
कार्याला लागण्याची अंत्यत उचीत
अशी हीच वेळ आहे”

” तुम्ही प्रत्येक वेळेस
नविन चुक करत असाल तर
समजा तुमची प्रगती होत आहे”

” सारी शक्ती तुमच्या आत
दडलेली आहे तुम्ही काहीही
आणि सारे काही करु शकता”

Marathi Suvichar Images

Good Thoughts in Marathi For Students

 

“पैसे नसलेल्या मानसापेक्षा
स्पप्न नसलेला माणुस
जास्त गरिब असतो”

“न मिळालेल्या गोष्टीचा विचार
करुन दुःखी होण्यापेक्षा जे
आपल्याकडे आहे त्यात
आनंदात जगणे म्हणजे खरे आयुष्य होय “

“खुश राहायचा एकच मंञ
ॐ दुर्लक्षाय नमः”

“खेळ असा दाखवा की
जिंकता आल नाही तरी
आपली छाप सोडता आली पाहिजे”

“जिंकण्यासाठी शिकण्याची
सवय लागावी लागेल”

“शिक्षणाचा अर्थ फक्त
नोकरी मिळवणे असा नाही”

“आळस नावाची गोष्ट नसती
तर सगळे यशस्वी झाले असते”

“आळसा माणसाचा शञु आहे
तर मेहनत मित्र”

“कोणतेही काम करताना
लोक काय म्हणतील याचा
विचार करु नका कारण
लोक हसायला येतील
पोसायला नाही”

Good Thoughts in Marathi short

Good Thoughts in Marathi short
Good Thoughts in Marathi short

“जबाबदारीची जाणीव असली की
सकाळी उठायचा कंटाळा येत नाही”

“आपल्या मागे होणारी आपली चर्चा
आणि आपली बदनामी हीच
आपली खरी प्रगती आहे”

“कौतुक हा शब्द खुप छोटा
आहे पण ते करायला मन मात्र
खुप मोठं लागतं”

“स्वाभिमानाचा लिलाव करुन
माठे होण्यापेक्षा अभिमानाने
लहाण राहणे कधीही चांगले”

“समाज हा सरळ विचार
का करणार्या लोंकामुळे
सरळ राहत नसुन वाकडा
विचार करणार्या लोकांमुळे
राहत असतो”

“आंनदी राहण्याचा साधा
एकच मंञ आहे
अपेक्षा स्वता कडुनच ठेवा
समोरच्या कडून नको.”

“एखादया एरियाचे भाई
होण्यापेक्षा एखाद्या कंपनीचे
BOSS व्हा घरच्यांना बर वाटेल”

“पैसे खर्च करताना जर
तुम्ही सारखा विचार करत असाल,
तर याचा अर्थ तुम्ही कष्टाचा पैसे कमवताय”

“उगवणा-या सुर्याचे आणि
पळना-या घोड्याचे चिञ
भिंतीवर लावुन प्रगती होत नसते
प्रगती करण्यासाठी सुर्योदयाच्या
आधी उठुन घोड्याचे वेगाने
कष्टाची दौड करावी लागते”

“स्वता शी वाद घालाल
तर उत्तरे सापडतील
दुस-याशी वाद घालत बसाल तर
असंख्य प्रश्न निर्माण होताल”

Self motivation Positive Motivational Quotes in Marathi

Marathi Thoughts for Students 2024

Marathi Suvichar
Marathi Suvichar

“जीवनातले सर्वात चांगला
पुस्तक मापण स्वतः आहोत
फक्त स्वता ला वाचणे माणि
समजणे बाकी आहे”

“यशामागे कधीही रहस्य वगैरे
नसते प्रचंड मेहनत असते”

“चमत्कार हे नेहमी मेहनत
करणान्या माणसाच्या आयुष्यात होतात”

“जेवढी मोठी स्वप्ने असतात,
तेवढ्याच मोठया अडचणी येतात
आणि जेवढ्या मोठ्या अडचणी येतात
यश सुदधा तेवढच मोठं मिळत”

Success Marathi Suvichar | मराठी स्टेटस प्रेरणादायी

Motivational Quotes in Marathi For Success

“परिस्थीती अजून सोपी होणार नाही
तुम्हाला अजून सामर्थवान व्हावे लागेल”

“अनेक वेळा चांगले क्षण हे
कठोर प्रसंगाच्या वेषभुषेत येतात”

“आठवड्याच्या सुट्टीसाठी नाहीतर
स्वप्नांसाठी काम करणार्यांना शुभेच्छा”

“नेतृत्व म्हणजे नुसताच गाजावाजा
करणारी शक्ती नव्हे तर लोकांना
सशक्त करणे म्हणजे नेतृत्व”

“भितीला टाळाल तर ती वाढत जाते
भीतीनचा सामना कराल तर ती पळुन जाते”

“तुम्हाला हे आयुष्य मिळालय कारण
तम्ही हे आयुष्य जगण्यासाठी पुरेसे समर्थ आहात”

“जो स्वताच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न करत असतो
त्याला दुसर्याचे वाईट करण्यासाठी वेळच मिळत नाही”

“स्वतावर विश्वास ठेवायला शिका
तरच जग तुमच्यावर विश्वास ठेवेल”

“सगळेच धडे शाळेच्या पुस्तकातुन
शिकायला हवेत असे काही नाही,
काही घडे हे अनुभवातुन शिकावे लागतात”

“काम हे आज पासुनच सुरु होत असते.
उदयापासुन सूरु होतो तो टाईमपास”

“कष्ट ही अशी शक्ती आहे की ती
माणसाची क्षमता तपासते आणि
विकासाच्या मार्गावर नेते”

“रात्री शांत झोप त्यानांच येते
जे दिवसभर प्रामाणिक असतात”

“जेवढे मोठे स्वप्न
तेवढ्याच मोठ्या अडचणी”

“धन्य ती मराठी शाळा जिणे
अनेक पालकांला इंग्रजी शाळेची फी
भरायच्या लायकीचे बनविले”

“व्यावसायात तोंडात साखर आणि
डोक्यावर बर्फ ठेऊन काम करायचे असते”

“तुम्हाला जर श्रींमत व्हायचे असेल
तर आधी विचाराने श्रींमत व्हा”

10 छोटे सुविचार मराठी | Marathi Suvichar Chote 2024

Marathi Suvichar Chote
Marathi Suvichar Chote

“खरी स्वप्ने तीच असतात
जी तुम्हाला झोपु देत नाहीत”

“तुम्ही चांगलं केलं तरी लोक बोलतील,
वाईट केलं तरी लोक बोलतील”

“प्रत्येक मोठ्या गोष्टीची सुरुवात
शुन्यातुन झालेली असते”

“जर लोक तुम्हाला वेडा समजत असतील
तर समजुन जा तुम्ही योग्य रस्त्याने चाललाय”

“इथे केलेल्या चुका इथेच
सुधारुण जायचे आहे”

“चुकचाल तरच प्रगती कराल”

“शिकण्याची भुक हीच सर्वात
मोठी भूक आहे”

“दारावर घोड्याची नाळ लाऊन
यश मिळत नाही यश मिळविण्यासाठी
स्वताच्या दोन्ही पायात नाळ लावावी लागते”

“सल्ला हा नेहमी स्पस्टवक्त्याकडून
घ्यावा गोडबोल्या कडून नाही”

“आपण जे देतो ते आपल्याकडं
परत येत त्यामुळे चांगल धा चांगलच मिळेल”

Marathi Suvichar For Students | शैक्षणिक सुविचार मराठी

Marathi Inspirational Quotes on Life Challenges

“स्वप्न जेवढे उंच आणि मस्त आसतात ना
त्यासाठी परिक्षाही तेवढ्याच जबरदस्त आसतात”

“जग गरजे नुसार चालत आसतं
थंडीत ज्या सुर्याची वाट बघितली जाते
त्यालाच उन्हाळ्यात शिव्या दिल्या जातात
तुमची किंमत तेव्हाच होईल जेव्हा तुमची गरज असेल”

“माणसाचे खरे रूप तेव्हाच दिसतो जेव्हा
तो नशेत आसतो मग ती नशा पदाची
उंचाची पैशाची रूपाची अथवा दारूची”

“प्रोत्साहण ही अशी गोष्ट आहे ज्याने
सामान्य माणुस देखील असामान्य काम करू शकतो”

“स्मितहास्य ही अशी वक्ररेशा आहे
जी अनेक गोष्टी सरळ करते”

“आयुष्यात एकच करा ज्यांनी
जिंकायला शिकवल त्यांना
हरवण्याचा पर्यत्न करू नका”

“कडु बोलणार्याचा मधही खपत नाही
आणि गोड बोलणार्याच्या मिर्चा पण खपतात”

“शुन्यातुन निर्माण करणार्याला
हारण्याची भिती नसते”

“स्वताचे घर गळत आसताना
पण पावसाची आपेक्षा करतो तो शेतकरी”

“काय करायचे हे ठरले की
कसे करायचे याचा मार्ग सापडतो”

“गरूडा इतके उडता येत नाही
म्हणुन चिमणी उडायचे सोडत नाही”

Good thoughts in Marathi 2024

Good thoughts in Marathi
Good thoughts in Marathi

“स्वताच्या मेहनती वर विश्वास
आसणार्या माणसाला आपला
प्रतिस्पर्धी काय करतोय याची
अजिबात पर्वा नसते”

“दुसर्याच्या चुकाकडे लक्ष
देण्याएवजी स्वताच्या चुकाकडे
लक्ष द्यायला हवे तरच लवकर पुढे जाऊ”

“चांगली भुमिका चांगले ध्येय
आणि चांगले विचार आसणारे माणसे
कायम लक्षात आसतात”

“काजु बदाम खावुन अक्कल
येते का नाही माहित नाही पण
धोका खाऊण नक्कीच येते”

“जाहिरत नेहमी सुखाचीच करा
दःखाची नको कारण जगात सुख
खरेदी करणारेच जास्त आहेत”

“दोष लपावला की मोठा होतो
आणि कबुल केला की नाहीसा होतो”

“आपल्यावर झालेल्या टिकेला
घाबरू नाका कारण टिकेला जो
टिकतो तोच जगात टिकतो”

short good thoughts in marathi for students

“मी रक्ताच्या नात्यापेक्षा
विचारांच्या नात्याला
अधिक प्रबळ मानतो”

“दान दिल्यावर जे
लक्षात राहत नाही तेच खरं दान”

“परिस्थीतीशी टक्कर देणे
हे शैर्य तर जुळवा जुळव
करणे हे चातुर्य आहे”

“भगवंत योग्य तेच देत आसतो
आपण जास्त मागत आसतो
त्यामुळे ते कमी वाटते”

“सरस्वती चा आनादर केला
तर लक्ष्मी तुम्हाला उपयोगी
पडणार नाही”

मराठी सुविचार छोटे | Chote Marathi Suvichar

Chote Marathi Suvichar
Chote Marathi Suvichar

“जितक्या आंनदाने घरी जाता
तितक्याच आंनदाने ऑफिस ला पण जा”

“गुरूवर भक्ती श्रद्धा निष्ठा ठेवावी
त्याची परिक्षा पाहु नये”

“हिमंत नाही तर किमंत नाही
विरोधक नाहीत तर प्रगतीही नाही”

“विचाराने विचाराला विचारलेला
विचार म्हणजे सुविचार होय”

“जर तुम्ही असा माणुस शोधताय
जो तुमचे आयुष्य बदलेल तर
आरशात जाऊण पहा”

सुविचार मराठी छोटे

सुविचार मराठी छोटे
सुविचार मराठी छोटे

“काही उड्या जमतात काही
फसतात उडी जमली किंवा
फसली तरी दोन्ही बाबतीत ते
अनुभवाचे माप पदरात टाकतात”

“चूक पाठीसारखी असते
दुसऱ्याची दिसते स्वतःची
कधीच दिसत नाही”

“आयुष्यात संपण्यासारखे
काहीच नसते एक नवीन
सुरुवात तुमची वाट पाहत असते”

“अचूक परिस्थितीत संस्कारांची
योग्य शिकवण मिळाली कि
आयुष्याची जडण घडण योग्य प्रकारे होते”

“स्वतःच्या अस्तित्वासाठी लढणं
हे हरलेल्या माणसाच्या
जिवंतपणाची निशाणी आहे”

“काट्यावरून चालणारी व्यक्ती
ध्येयापर्यंत लवकर पोचते कारण
रुतणारे काटे पायाचा वेग वाढवतात”

Inspirational Marathi Suvichar | मराठी प्रेरणादायी सुविचार

मराठी सुविचार छोटे

“आयुष्यात सगळ्यात
महाग गोष्ट म्हणजे आनंद”

“हरतो तोच हजारो तक्रारी करतो
आणि जिंकतो तो हजारो प्रयत्न करतो”

“विचार काय करतोस काहीतरी
करून दाखव वेळ जाईल
निघून प्रवाहामध्ये तरुण दाखव”

“सोडून देऊ नका
सुरवात नेहमीच कठीण असते”

“माणसाजवळ पत हवी,
ऐपत हवी आणि दुनियेला
ठोकर मारण्याची जिगर हवी
मगच दुनिया तुमच कौतुक करेल”

Marathi good thoughts for Students

“सत्याचा शेवट सुख
समाधानाच्या मार्गाने होतो”

“ज्याला शिस्त नाही
त्याला यश नाही”

“श्रीमंतीचा मंत्र शाळेतुन नाही
तर अनुभवातून मिळतो”

“संकट हे बुडवण्यासाठी नाही
तर पोहायला शिकवण्यासाठी येते”

“पैशाने श्रीमंत व्ह्याचे असेल
तर आधी विचाराने व्हा”

“या जगात सर्वजण
एकमेकाला कॉपी करतात”

“पळत राहा, लढत राहा
णि जिकंत राहा”

“सर्वजण मजा करण्यात व्यस्त असतील
तुम्ही कष्ट करण्यात व्यस्त राहा”

विचार करण्यासाठी आपला वेळ
वाया घालवू नका,
आत्ताच आपले कार्य सुरू करा.

तर मित्रांनो Marathi Suvichar for Students च्या या लेखात दिलेले Marathi Suvichar Sangrah तुम्हाला कसे वाटले ते कंमेंट करून नक्की सांगा. तसेच मला हे माहिती आहे कि अभ्यास करताना खूप साऱ्या अशा गोष्टी डोक्यात चालू असतात ज्यामुळे तुमचे अभ्यासावर लक्ष केंद्रित राहत नाही. पण विश्वास ठेवा जी वेळ तुमच्या कडे आहे या वेळेत तर तुम्ही खडतर मेहनत करून चांगला अभ्यास केलात तर उद्या तुमचे भविष्य खूप चांगले होईल.

तसेच Marathi Suvichar for Students in Marathi च्या या संग्रहात दिलेले सुविचार तुमच्या इतर मित्रांसोबत शेअर नक्की करा. तुमच्या कडे सुद्धा काही असेच good thoughts in Marathi for students असतील तर खाली कंमेंट मध्ये नक्की सांगा.

हे पण वाचा – 

Success Motivational Quotes

नमस्कार मित्र आणि मैत्रिणींनो. हा लेख वाचण्यासाठी खूप खूप आभारी आहे. माझे नाव प्राची पाटील आहे. माहितीदर्शक ही वेबसाइट संपूर्णपणे मराठीमध्ये आपल्या सेवेमध्ये मी तयार केली आहे. या वेबसाइट वरती तुम्हाला शैक्षणिक, आर्थिक, तंत्रज्ञान यांसोबत रोजच्या जीवनात उपयोगी पडणारी मराठी माहिती आम्ही उपलब्ध करुन देत आहोत. जर तुम्हाला आमच्या वेबसाइट वरील कुठल्याही मजकुरामध्ये काही चुकीचे अथवा गैर वाटत असेत तर आमच्याशी संपर्क करा.

Leave a Comment