महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ | Maharashtra Rajya Mantri Mandal

या लेखात आपण महाराष्ट्रातील २०१९ मधील महाविकास आघाडीने स्थापन केलेल्या सरकार मधील मंत्री मंडळ पाहणार आहोत कुटल्या नेत्या कोणती जबाबदारी व कोणते मंत्री पद देण्यात आले आहे ते आपण पाहू.

Maharashtra Rajya Mantri Mandal

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ | Maharashtra Rajya Mantri Mandal

कॅबिनेट मंत्री

अ. क्र.

नाव

खाते

1

श्री उद्धव ठाकरे

(मुख्यमंत्री)

सामान्य प्रशासन, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, विधी व न्याय, वने व आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन

2

श्री अजित पवार

(उपमुख्यमंत्री)

वित्त, नियोजन उत्पादन शुल्क

3

अशोक चव्हाण

सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)

4

एकनाथ शिंदे

नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम)

5

सुभाष देसाई

उद्योग, खनिकर्म, मराठी भाषा

6

जयंत पाटील

जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास

7

छगन भुजबळ

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण

8

बाळासाहेब थोरात

महसूल

9

नितीन राऊत

ऊर्जा

10

दिलीप वळसे पाटील

गृह

11

धनंजय मुंडे

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य

12

विजय वडेट्टीवार

इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, खार जमिनी विकास, भुकंप पुनर्वसन, मदत व पुनर्वसन

13

हसन मुश्रीफ

ग्रामविकास आणि कामगार

14

वर्षा गायकवाड

शालेय शिक्षण

15

राजेंद्र शिंगणे

अन्न व औषध प्रशासन

16

नवाब मलिक

अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता

17

राजेश टोपे

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण

18

सुनिल केदार

पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, क्रीडा व युवक कल्याण

19

आदित्य ठाकरे

पर्यटन, पर्यावरण, राजशिष्टाचार

20

गुलाबराव पाटील

पाणी पुरवठा व स्वच्छता

21

अमित देशमुख

वैद्यकीय शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य

22

दादाजी दगडू भुसे

कृषी, माजी सैनिक कल्याण

23

जितेंद्र आव्हाड

गृहनिर्माण

24

संदीपान भुंमरे

रोजगार हमी, फलोत्पादन

25

बाळासाहेब पाटील

सहकार, पणन

26

यशोमती ठाकुर

महिला व बालविकास

27

अनिल परब

परिवहन, संसदीय कार्य

28

उदय सामंत

उच्च व तंत्र शिक्षण

29

के.सी. पाडवी

आदिवासी विकास

30

शंकरराव गडाख

मृद व जलसंधारण

31

अस्लम शेख

वस्त्रोद्योग, मत्स्य व्यवसाय, बंदरे विकास

 
राज्यमंत्री 

अ. क्र.

नाव

खाते

1

सतेज पाटील

गृह (शहरे), गृहनिर्माण, परिवहन, माहिती तंत्रज्ञान, संसदीय कार्य, माजी सैनिक कल्याण

2

अब्दुल सत्तार

महसूल, ग्रामविकास, बंदरे, खार जमिनी विकास, विशेष सहाय्य

3

शम्भुराजे देसाई

गृह (ग्रामीण), वित्त, नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास व उद्योजकता, पणन

4

बच्चू कडू

जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, कामगार

5

दत्तात्रय भरणे

सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), मृद व जलसंधारण, वने, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय, सामान्य प्रशासन

6

आदिती तटकरे

उद्योग, खनिकर्म, पर्यटन, फलोत्पादन, क्रिडा व युवक कल्याण, राजशिष्टाचार, माहिती व जनसंपर्क

7

संजय बनसोडे

पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), रोजगार हमी, भूकंप पुनर्वसन, संसदीय कार्य

8

प्राजक्त तनपुरे

नगर विकास, उर्जा, आदिवासी विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन

9

राजेंद्र यड्रावकर

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व औषध प्रशासन, वस्त्रोद्योग, सांस्कृतिक कार्य

10

विश्वजीत कदम

सहकार, कृषी, सामाजिक न्याय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, मराठी भाषा

Leave a Comment