Does Meaning in Marathi

मित्रांनो आज या लेखात आपण इंग्रजी Does या शब्दचा अर्थ सहज व सोप्या मराठी भाषेमध्ये समजावून सांगणार आहोत त्याच बरोबर त्याचे उच्चार आणि अर्थ पाहणार आहोत.

which चा मराठी अर्थ
शब्द उच्चार अर्थ
Does डझ करते ,करतो, करती

 

उदाहरण :
How does he do that?
तो असे कसे करतो?

How do you do that?
तुम्ही ते कसे करता?

She does her hair before school.
शाळेपूर्वी ती तिचे केस करते.

She does many after school activities.
शालेय उपक्रमानंतर ती अनेक कामे करते.

He does a lot of chores around the house.
तो घराभोवती बरीच कामे करतो.

 

हे पण वाचा –

 

Leave a Comment