मराठी मुळाक्षरे | Marathi Mulakshare | Marathi Alphabets | Mulakshare marathi

मराठी मुळाक्षरे | Marathi Mulakshare | Marathi Alphabets | Mulakshare Marathi

Marathi Mulakshare

Marathi Mulakshare: या लेखात आपण मराठी मुळाक्षरे/Marathi Mulakshare पाहणार आहोत. जर तुम्हाला मराठी लिहायला व वाचायला शिकायचे असेल तर त्याची सुरवात मराठी मुळाक्षरापासून करावी. कारण मराठी भाषेची सुरवात मुळाक्षरापासून होते आम्ही या लेखामध्ये मराठी मुळाक्षरे दिली आहेत.

मराठी भाषेची लिपी हि देवनागरी लिपी आहे. म्हणून मराठी मुळाक्षरे पण देवनागरी लिपीतच लिहतात मराठी मध्ये ऐकून १२ स्वर आणि ३६ छत्तीस व्यंजने असतात. मराठी भाषा हि या १२ स्वर आणि ३६ व्यंजना पासून बनली आहे

 

मराठी मुळाक्षरे | Marathi Mulakshare 

मराठी स्वर | Marathi Swar
अ  आ   इ   ई   उ   ऊ   ए   ऐ   ओ   औ   अं   अः

मराठी मुळाक्षरे वाचन

अ अननसा चा

आ आवळा चा

इ इमारती चा

ई ईडलिंबू चा

उ उशी चा

ऊ ऊसा चा

ऋ ऋषी चा

ए एडका चा

ऐ ऐरण चा

ओ ओढा चा

औ औषध चा

अं अंगठी चा

अः प्रातःकाल चा

अँ बॅट चा

आँ रॉकेट चा 

विशेष स्वर | Marathi Swar

ऑ ऋ ॠ ऌ ॡ
हे विशेष स्वर मराठीत काही ठिकाणी वापरले जातात.  
 
मराठी व्यंजन | Marathi Vyanjan
क   ख   ग   घ   ङ
च   छ   ज   झ   ञ
ट   ठ   ड   ढ   ण
त   थ   द   ध   न
प   फ   ब   भ   म
य   र   ल   व   श
ष    स    ह
ळ   क्ष   ज्ञ

मराठी व्यंजन वाचन | Marathi Vyanjan Vachan

क कमळ चा

ख खडू चा

ग गवता चा

घ घर चा

च चटई चा

छ छत्री चा

ज जहाज चा

झ झगा चा

ट टरबूज चा

ठ ठसा चा

ड डफली चा

ढ ढग चा

ण बाण चा

त तबला चा

थ थवा चा

द दप्तर चा

ध धरण चा

न नथ चा

प पणती चा

फ फणस चा

ब बगळा चा

भ भटजी चा

म मका चा

य यज्ञ चा

र रत्न चा

ल लगोरी चा

व वड चा

श शहाळे चा

ष षटकोन चा

स सरडा चा

ह हत्ती चा

ळ गुळ चा

क्ष क्षत्रिय चा

ज्ञ ज्ञानेश्वर चा

 

FAQ | मराठी मुळाक्षरविषयी सारखे विचारले जाणारे प्रश्न.

Q. प्रश्न – मराठी मुळाक्षरे किती आहेत ? | (How many mulashare in marathi?)
A. उत्तर – मराठीत ऐकून ४८ मुळाक्षरे आहेत.

Q. प्रश्न – मराठी वर्णमालेत एकूण किती व्यंजने आहेत?
A. उत्तर – मराठीत वर्णमालेत ऐकून ३६ व्यंजने आहेत.

Q. प्रश्न – मराठी वर्णमालेत किती स्वर आहेत?
A. उत्तर – मराठीत वर्णमालेत १२ स्वर आहेत.

Q. प्रश्न – मराठीत वर्णमालेत विशेष स्वर किती आहेत ?
उत्तर – मराठीत वर्णमालेत विशेष स्वर ५ स्वर आहेत.

तर विद्यर्थीमित्रांनो Marathi Mulakshare या लेखात दिलेले मराठी मुळाक्षरे, मराठी स्वर आणि मराठी व्यंजन यासंबंधी तुमच्या काही शंका असतील तर खाली कंमेंट करून नक्की सांगा. तसेच तुम्हाला या लेखात काही चुकीचे वाटत असेल तर आम्हाला कंमेंट द्वारे कळवा. आम्ही वेळोवेळी आमचा हा लेख update करत असतो.
 
हे पण वाचा 

नमस्कार मित्र आणि मैत्रिणींनो. हा लेख वाचण्यासाठी खूप खूप आभारी आहे. माझे नाव प्राची पाटील आहे. माहितीदर्शक ही वेबसाइट संपूर्णपणे मराठीमध्ये आपल्या सेवेमध्ये मी तयार केली आहे. या वेबसाइट वरती तुम्हाला शैक्षणिक, आर्थिक, तंत्रज्ञान यांसोबत रोजच्या जीवनात उपयोगी पडणारी मराठी माहिती आम्ही उपलब्ध करुन देत आहोत. जर तुम्हाला आमच्या वेबसाइट वरील कुठल्याही मजकुरामध्ये काही चुकीचे अथवा गैर वाटत असेत तर आमच्याशी संपर्क करा.

5 thoughts on “मराठी मुळाक्षरे | Marathi Mulakshare | Marathi Alphabets | Mulakshare marathi”

Leave a Comment